Andrahandsupplåtelse

Blankett för andrahandsupplåtelse

Från och med 2018-02-12 tillämpar brf Hornlampetten, enligt styrelsebeslut samma datum,  Avgift för andrahandsupplåtelse om 10 % av ett prisbasbelopp per uthyrning och år för andrahandsupplåtelse. Se föreningens stadgar §§ 30-31.

Ansökan om andrahandsupplåtelse skall vara styrelsen tillhanda senast två månader innan det datum från och med vilket du önskar hyra ut din lägenhet. Om det finns skäl att godkänna ansökan godkänner styrelsen andrahandsupplåtelse med ett år i taget.

Vanliga skäl att godkänna ansökan kan vara:

  • Provboende i samboförhållande
  • Arbete, studier, eller vård av anhörig på annan ort till vilken man inte kan pendla
  • Sjukdom
  • Uthyrning till egna barn som ska studera
  • Om man har för avsikt att bosätta sig i lägenheten efter pensionering

Ansökan skall styrkas med vederbörliga intyg.

Tillstånd för andrahandsupplåtelse begränsas till som längst två år (§ 31). Ansökan om fortsatt andrahandsupplåtelse skall inkomma senast två månader innan aktuell uthyrningsperiod går ut. Det åligger den enskilda medlemmens att ansvara för att handlingar inkommer i tid.