Ekonomisk förvaltare

Brf Hornlampettens ekonomiska förvaltare är SBC, Sveriges Bostadsrättscentrum AB.

Föreningens medlemmar får hjälp med frågor om avgifter och aviseringar via SBCs Kundtjänst på 0771-722 722 |  kundtjanst@sbc.se

På din hyresavi kan du se ditt enskilda inlogg och lösenord för att komma åt din sida, se www.sbc.se/portalen, gå till ”Min sida”.