Stadgar

Föreningens stadgar finner du här. Stadgarna godkändes i juni 2020.