Medlemsnytt: september 2023 och höststäddag

Höstens städdag söndag 15 oktober

Snart är det dags för föreningens höststäddag!

När: Vi träffas söndagen den 15 oktober kl. 10.00
Var: Utanför tvättstuganpå Karlsborgsvägen 10
Vad: Vi hjälps åt med diverse uppgifter för att hålla våra gemensamma miljöer i gott skick. Olika typer av arbetsuppgifter finns, stora som små.

En container kommer att finnas på plats för den som vill göra sig av med grovsopor.
OBS! Inga hushållssopor, vitvaror eller elektronik får slängas i containern.

Tänk på att det som inte är av nytta för dig kan vara av nytta för någon annan. Saker och ting med ett förväntat andrahandsvärde kan ställas i hobbyrummet. Med andra ord: Det som slängs i containern ska ligga kvar i containern! OBS! Tänk på att möbler endast får ställas i hobbyrummet i samband med städdagen. Ställ inget skrymmande där under resten av året.

Kom förbi, stanna så länge du vill och hjälp till med vad du kan! Föreningen bjuder på lunch och fika. Givetvis finns vegetariska alternativ.

Varmt välkomna!

Märk upp era cyklar! 

För att förbättra framkomligheten i våra cykelrum har det beslutats att rensa ut bortglömda och kvarlämnade cyklar och andra lösa föremål i samband med höstens städdag. Märk era cyklar med namn och adress senast den 15 oktober (städdagen). Därefter kommer omärkta cyklar att forslas bort. Det här är en första åtgärd för att öka utrymmet i cykelrummen vilket diskuterades vid årsstämman. Lappar för uppmärkning kommer att placeras i cykelrummen i början av oktober men det går såklart bra att sätta dit en egen lapp också.  

Vi vill även påminna om att det endast är cyklar och barnvagnar som är tillåtna i cykelförråden. Detta innebär att mopeder inte får stå i cykelförråden.

Vänlig påminnelse om städ- och trivselregler

På förekommen anledning vill styrelsen påminna alla medlemmar om vikten av att följa ordningsreglerna för bastu och uthyrningslägenhet så att det blir trevligt för alla: 

 • Tystnad efter kl. 22. 
 • Städa grundligt efter nyttjande.

Motioner till årsstämman för 2024

Styrelsen vill påminna alla medlemmar i Hornlampetten om att ni har rätt att lämna en eller flera motioner till årsstämman för 2024. Alla inkomna motioner behandlas på årsstämman där alla medlemmar har rätt att vara med och fatta beslut genom omröstning.

Så här skriver du en motion:

 1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om
 2. Skriv vad ärendet handlar om
 3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta
 4. Skriv under dokumentet med ditt namn
 5. Lämna personligen din motion till styrelsens kontor på Karlsborgsvägen 4

Ny styrelse 

Stort tack till avgående ledamöter i styrelse och valberedning för fint arbete i föreningen (Henrik Ekwall-Larson, Kristen Koehler, Birgitta Adolfsson, Felicia Hökars och Gabriella Westberg)! Tre nya ledamöter valdes in vid årsmötet i juni: Clara Knudsen (kassör), Carl Hamnesjö (suppleant) och Frida Åberg (sekreterare) och Anna Koski (valberedning). 

Kontaktuppgifter till styrelsen finns i trappuppgångar och på www.hornlampetten.com

Det var allt för nu, hoppas att ni haft en fin start på hösten och hittat kilovis av kantareller
– vi ses den 10 oktober! 

/Styrelsen

Medlemsnytt mars 2023 & Vårstäddag

Vårstäddag 23 april

Söndagen den 23 april har föreningen vårstäddag!

När: Vi träffas söndagen den 23/4 kl. 10.00
Var: Utanför tvättstugan på Karlsborgsvägen 10
Vad: Vi hjälps åt med diverse uppgifter för att hålla våra gemensamma miljöer i gott skick. Olika typer av arbetsuppgifter finns, stora som små.

En container kommer att finnas på plats för den som vill göra sig av med grovsopor. OBS!! Inga hushållssopor, vitvaror eller elektronik får slängas i containern.

Tänk på att det som inte är av nytta för dig kan vara av nytta för någon annan. OBS!! På förekommen anledning har styrelsen beslutat upprätta en särskild plats för vidaredonering av saker och ting med ett förväntat andrahandsvärde (antingen hobbyrummet eller mangelrummet). Med andra ord: Det som slängs i containern ska ligga kvar i containern!

Kom förbi, stanna så länge du vill och hjälp till med vad du kan! Föreningen bjuder på lunch och fika. Givetvis finns vegetariska alternativ.

Välkomna!

SISTA CHANSEN! Märk upp ditt uthyrningsförråd

Lördagen den 22/4 (dagen innan vårstäddagen) kommer alla uthyrningsförråd (alltså de förråd du kan hyra utöver de två som hör till din lägenhet) av vilka nyttjaren inte har identifierats att brytas upp. Med andra ord närmar vi oss sista chansen för er som nyttjar uthyrningsförråd att tydligt märka upp ert uthyrningsförråd med objektsnummer och informera styrelsen via mail. Om inte kommer förrådet att brytas upp och innehållet slängas.

Om du är hyresgäst, kontakta din hyresvärd och säkerställ att din hyresvärd inte hyr ett uthyrningsförråd.

Stort tack på förhand!

… vill du hyra ett uthyrningsförråd?

Det är högst sannolikhet att föreningen inom kort kommer kunna erbjuda er medlemmar att hyra lediga uthyrningsförråd. Vi tar gärna emot intresseanmälan inför detta! Maila styrelsen vid intresse.

Vänlig påminnelse om städ- och trivselregler

På förekommen anledning vill styrelsen påminna alla medlemmar om vikten av att grundligt städa våra gemensamma utrymmen – i synnerhet bastu och uthyrningslägenhet – efter att de har nyttjats.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Medlemsnytt: December 2022

Föreningens elförbrukning

Som alla säkert känner till är elpriserna väldigt höga i år. Kostnaden för elförbrukningen från föreningens gemensamma utrymmen utgör en väsentlig del av föreningens budget. Denna kostnad har ökat kraftigt och beräknas vara hög även 2023.

Styrelsen kan dock gladeligen meddela att detta inte kommer leda till någon hyreshöjning i nästa år!

Däremot uppmanas alla medlemmar att vara extra sparsamma med elförbrukningen i föreningens gemensamma ytor. T.ex: basta inte mer än absolut nödvändigt, tvätta gärna sällan och med stora tvättar och se till att släcka lampor när ni lämnar gemensamma utrymmen.

Bra tips för att hålla nere elförbrukningen i era lägenheter hittar ni genom länken nedan.

https://boende.stockholm/aktuellt/nyheter/2022/09/spara-el/

Stölder i tvättstugor

Det är tyvärr så att vi på senare tid har haft problem med stölder i tvättstugorna. Detta är såklart väldigt beklagligt för alla som har blivit drabbade.

Alla medlemmar uppmanas meddela styrelsen om ni upplever eller observerar något misstänksamt. Visar det sig att problemet kvarstår kommer vi behöva vidta åtgärder, t.ex. sätta lås på tvättstugorna.

I första hand hoppas och önskar vi att vi i vår förening ska kunna lita på varandra.

Cykelrum

För att förbättra framkomligheten i våra cykelrum har det beslutats att markera upp en gräns för var cyklar får ställas. Det är en brandsäkerhetsrisk om vi inte snabbt och enkelt kan ta oss igenom och ut från våra cykelrum.

Sen vill styrelsen påminna alla medlemmar om att det endast är cyklar och barnvagnar som är tillåtna i cykelförråden.

Detta innebär att mopeder inte får stå i cykelförråden.

Motioner till nästa årsstämma

En sista påminnelse om att lämna in eventuella motioner till nästa årsstämma! Varför då inte ett förslag på hur vi skulle kunna förbättra cykelförråden?

Deadline för inlämning inför årets stämma: 31 januari 2023

Kontorets bemanning över ledigheterna

Kontoret på Karlsborgsvägen 4 kommer att vara stängt i mellandagarna. Normal torsdagsbemanning mellan 19.00-19.30 återgår från och med 5/1.

God jul till er alla,
Styrelsen

Medlemsnytt: September 2022

Höststäddag

Söndagen den 16 oktober har föreningen höststäddag!

När: Vi träffas söndagen den 16/10 kl. 10.00
Var: Utanför tvättstugan på Karlsborgsvägen 10
Vad: Vi hjälps åt med diverse uppgifter för att hålla våra gemensamma miljöer i gott skick. Olika typer av arbetsuppgifter finns, stora som små.

En container kommer att finnas på plats för den som vill göra sig av med grovsopor. Tänk på att det som inte är av nytta för dig kan vara av nytta för någon annan. OBS! Inga miljöfarliga sopor, vitvaror eller elektronik får slängas i containern.

Kom förbi, stanna så länge du vill och hjälp till med vad du kan! Föreningen bjuder på lunch och fika. Givetvis finns vegetariska alternativ.

Välkomna!

Uppmärkning av extraförråd

Styrelsen skulle behöva hjälpa från er medlemmar med en kartläggning över vilka som utnyttjar/hyr föreningens extraförråd. Detta rör alltså föreningens förråd som inte hör till en specifik lägenhet och därför inte är märkt med ett objektsnummer på blå eller vit skylt (se nästa sida för mer info om objektsnummer).

Om du idag utnyttjar ett eller flera extraförråd ombeds du märka upp dessa med lägenhetsnummer eller objektsnummer, innan städdagen den 16/10.

Stort tack på förhand!

Förslag på vad vi gör med ”mangelrummet” på KVB3?

Under årsstämman röstade föreningen igenom en motion för att bortforsla mangeln i det gemensamma utrymmet på Karlsborgsvägen 3. Styrelsen tar nu gärna emot förslag på vad vi skulle kunna göra med det (snart) mycket rymligare gemensamma utrymmet! Hobbyrum? Motionsrum? Yogastudio?

Skicka gärna era förslag till: hornlampetten@gmail.com

Motioner till nästa årsstämma

Styrelsen vill påminna alla medlemmar i Hornlampetten om att ni har rätt att lämna en eller flera motioner till årsstämman för 2022. Alla inkomna motioner behandlas på årsstämman där alla medlemmar har rätt att vara med och fatta beslut genom omröstning.

Exempelvis upplever många att våra cykelrum är trånga. Förslag på hur vi skulle kunna lösa detta angelägna problem tas gärna emot av styrelsen i form av motioner från er medlemmar.

Så här skriver du en motion:

 1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om
 2. Skriv vad ärendet handlar om
 3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta
 4. Skriv under dokumentet med ditt namn
 5. Lämna personligen din motion till styrelsens kontor på Karlsborgsägen 4

Deadline för inlämning inför årets stämma: 31 december 2022

Information om koddosor

Det är många som har beklagat sig över att koddosorna i föreningen slutar fungera för tidigt under kvällen. Styrelsen har därför beslutat att låta koddosorna framöver vara ”igångssatta” mellan 06:00 – 24:00 året om (fr.o.m. 2022-09-21).

Lägenhetsnummer v. objektsnummer

Slutligen från oss i styrelsen för att reda ut eventuell (och fullt rimlig) förvirring rörande lägenhets- och objektsnummer.

Alla föreningsmedlemmar har ett lägenhetsnummer som finns uppsatt vid ytterdörren. Lägenhetsnumret är fyrsiffrigt där den andra siffran motsvarar våningsplan, t.ex. 1201 ifall lägenheten är på andra våningen. Det är detta nummer som skall användas vid t.ex. flyttanmälan eller för att ange postadress.

Utöver lägenhetsnumret har alla lägenheter även ett objektsnummer, som är beteckningen på lägenheten från när huset byggdes. Detta nummer använder mäklare (står på köpekontrakt) och används ofta ”internt” i föreningar. Därför syns detta nummer t.ex. på era förråd och i Hornlampettens bokningstjänst för uthyrningsrum, tvättstuga och bastu.

Ifall ni behöver få reda på ert lägenhets- eller objektsnummer är det bara att ni hör av er till styrelsen.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Medlemsnytt: Juli 2022

Ny styrelse

Kontaktuppgifter till nya styrelsemedlemmar hittar ni i era trapphus.

Balkonger

Nu när sommarvärmen har anlänt använder fler i föreningen sina balkonger mer. Vi vill påminna om att det enbart är tillåtet att hänga sina balkonglådor eller dylikt på insidan av räcket – allt utomhängande är förbjudet på grund av att den finns en skaderisk om något skulle falla. Vi uppmanar därför nu alla våra medlemmar att hänga in sina eventuella lådor på insidan!

BRF-jourens öppettider över sommaren

Styrelsen har just fått sommarlov från sin bemanning av kontoret under torsdagskvällar. Bemanningen återupptas den 4/8.

Trevlig sommar!

VÅRSTÄDNING 2022: Söndag den 24 April

När? Vi träffas kl. 10.00

Var? Utanför tvättstugan på Karlsborgsvägen 10

Vad? Vi hjälps åt med diverse uppgifter för att hålla våra gemensamma miljöer i gott skick. Olika typer av arbetsuppgifter finns, stora som små.

Kom förbi, stanna så länge du vill och hjälp till med vad du kan! Föreningen bjuder på lunch och fika. Givetvis finns vegetariska & veganska alternativ.

BRA ATT VETA INFÖR STÄDDAGEN:

Container för grovsopor kommer att finnas på plats för den som vill göra sig av med grovsopor. Tänk på att det som inte är av nytta för dig kan vara av nytta för någon annan.
OBS! Inga miljöfarliga sopor, vitvaror eller elektronik får slängas i containern.

VÄLKOMNA!

Varma hälsningar,

Styrelsen

Medlemsnytt: Februari 2022

Byte av bokningssytem till tvättstugor, bastu, och övernattningslägenheten

Föreningen uppdaterar till ett digitalt bokningssystem för våra tvättstugor, bastun, och övernattningslägenheten från den 1 mars. Den digitala tjänsteleverantören är https://www.bokatvattid.se. Mer information och inloggningsuppgifter kopplad till lägenheten kommer snart i din brevlåda!

En ny digital bokningstavla för är uppsatt på Karlsborgsvägen 10, och den gamla tavlan för tvättstugor samt kalendrarna för bastun och övernattningslägenheten tas ur bruk från den 1 mars.

Tack på förhand för ert tålamod i omställningen! Vi i styrelsen och bokatvattid.se kommer självklart att hjälpa till med era frågor och funderingar.

Värme: Avlufta dina element

Om du upplever att din lägenhet är kall vill vi i styrelsen i första hand tipsa om att avlufta dina element. Det är enkelt att göra själv och tar bara några minuter. Här finns en tydlig guide med bilder: https://malardalenvvs.se/lufta-element-guide/

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Medlemsnytt: Oktober 2021

Sammanfattning av extrastämman & städdagen

Tack för en härlig städdag! För er som inte kunder medverka så beslutades följande på extrastämman:
Proposition 1 (Omvandling uthyrningslokal till lägenhet): Godkänd
Proposition 2 (Omvandling av hobbyrum till cykelrum): Avslås
Länk: Protokoll från extrastämma Oktober 2021

Vi önskar motioner med era förslag på hur vi gör med cykelrummen!

Många medlemmar upplever att våra cykelrum är trånga. Vi i styrelsen vill samla in förslag på hur vi kan lösa det problemet! Gärna i form av motioner från er medlemmar.

Alla medlemmar i Hornlampetten har rätt att lämna ett eller flera förslag till årsstämman för 2021. Inkomna motioner behandlas alltid på årsstämman där alla medlemmar har rätt att vara med och fatta beslutet genom omröstning.

Så här skriver du en motion:

 1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om
 2. Skriv vad ärendet handlar om
 3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta
 4. Skriv under dokumentet med ditt namn
 5. Lämna personligen din motion till styrelsens kontor på Karlsborgsägen 4

Deadline för inlämning inför årets stämma: 31 december 2021

Låsbyten v. 44: Safeteam

Många av våra nycklar och lås till gemensamma utrymmena är slitna och behöver bytas. Detta sköts av företaget Safeteam.

Under v. 44 kommer varje lägenhet få tre nycklar per lägenhet som passar port, källardörrar, tvätt- och cykelrum.
Nycklarna kommer levereras i brevlådan.
Om ni önskar fler nycklar så tillverkas de i SafeTeams butik på Rökerigatan 19 i Globen.
Nycklarna kostar 250 sek styck ink moms, detta pris gäller t.o.m 30 november. Medtag legitimation.

Beställningar efter detta görs genom styrelsen. Maila då: hornlampetten@gmail.com

Själva låscylinderbytet utföres under vecka 46.

Tel. butiken: 08-442 99 60
Mail butiken: butiken.stockholm@safeteam.se
Frågor om låsbytet mail: rikard.thorsson@safeteam.se

Historiska Hornlampetten

Samilngen med berättelser om livet i bostadsrättsföreningen Hornlampetten finns äntligen att läsa här på vår hemsida!

Rörmokare

Styrelsen rekommenderar gärna Fredric Eriksson för VVS-jobb:

Fredric Eriksson
Vvs-montör och Egenföretagare
070 – 740 55 98
Fredric@erikssonvatten.com

Medlemsnytt: September 2021

Höststäddag & extrastämma

Söndagen den 17 Oktober har föreningen höststäddag och en extrastämma. Kallelse till denna kommer inom kort.

När: Vi träffas söndagen den 17/10 kl. 10.00
Var: Utanför tvättstugan på Karlsborgsvägen 10
Vad: Vi hjälps åt med diverse uppgifter för att hålla våra gemensamma miljöer i gott skick. Olika typer av arbetsuppgifter finns, stora som små.

En container kommer att finnas på plats för den som vill göra sig av med grovsopor. Tänk på att det som inte är av nytta för dig kan vara av nytta för någon annan. OBS! Inga miljöfarliga sopor, vitvaror eller elektronik får slängas i containern.

Kom förbi, stanna så länge du vill och hjälp till med vad du kan! Föreningen bjuder på lunch och fika. Givetvis finns vegetariska alternativ.

Välkomna!

Vecka 40: Djuprengöring av trapphus & underhåll av portarnas lås

Under vecka 40 (4 – 10 Oktober) kommer Ojas att genomföra djuprengöring av golven i föreningens trapphus. Portarnas lås kommer också att underhållas under samma tidsperiod.

Info om självdrag

Vi har haft ett fuktigt väder i år. Om du upplever din lägenhet som påverkad kan ett bra tips vara att se till att självdraget kan göra sitt jobb. Låt t.ex. ventilspjäll och badrums- eller köksdörrar vara öppna när det går. Det underlättar för luftcirkulationen i din lägenhet.

Rökförbud

För allas trivsel så råder det rökförbud i alla trapphus och i anslutning till portarna.

Medlemsnytt: Juni 2021

Balkonger

Nu när sommarvärmen har anlänt använder fler i föreningen sina balkonger mer. Vi vill påminna om att det enbart är tillåtet att hänga sina balkonglådor eller dylikt på insidan av räcket – allt utomhängande är förbjudet på grund av att den finns en skaderisk om något skulle falla. Vi uppmanar därför nu alla våra medlemmar att hänga in sina eventuella lådor på insidan!

BRF-jourens öppettider över sommaren

Styrelsen har just fått sommarlov från sin bemanning av kontoret under torsdagskvällar. Bemanningen återupptas den 12/8.

Trevlig sommar!