Intyg och protokoll från OVK

Miljöteknikföretaget Radea har nu avslutat arbetet med att besiktiga föreningens ventilationskanaler samt åtgärda de fel och brister som upptäckts. Intyg och protokoll från OVK:n ser du här.