Medlemsnytt: September 2022

Höststäddag

Söndagen den 16 oktober har föreningen höststäddag!

När: Vi träffas söndagen den 16/10 kl. 10.00
Var: Utanför tvättstugan på Karlsborgsvägen 10
Vad: Vi hjälps åt med diverse uppgifter för att hålla våra gemensamma miljöer i gott skick. Olika typer av arbetsuppgifter finns, stora som små.

En container kommer att finnas på plats för den som vill göra sig av med grovsopor. Tänk på att det som inte är av nytta för dig kan vara av nytta för någon annan. OBS! Inga miljöfarliga sopor, vitvaror eller elektronik får slängas i containern.

Kom förbi, stanna så länge du vill och hjälp till med vad du kan! Föreningen bjuder på lunch och fika. Givetvis finns vegetariska alternativ.

Välkomna!

Uppmärkning av extraförråd

Styrelsen skulle behöva hjälpa från er medlemmar med en kartläggning över vilka som utnyttjar/hyr föreningens extraförråd. Detta rör alltså föreningens förråd som inte hör till en specifik lägenhet och därför inte är märkt med ett objektsnummer på blå eller vit skylt (se nästa sida för mer info om objektsnummer).

Om du idag utnyttjar ett eller flera extraförråd ombeds du märka upp dessa med lägenhetsnummer eller objektsnummer, innan städdagen den 16/10.

Stort tack på förhand!

Förslag på vad vi gör med ”mangelrummet” på KVB3?

Under årsstämman röstade föreningen igenom en motion för att bortforsla mangeln i det gemensamma utrymmet på Karlsborgsvägen 3. Styrelsen tar nu gärna emot förslag på vad vi skulle kunna göra med det (snart) mycket rymligare gemensamma utrymmet! Hobbyrum? Motionsrum? Yogastudio?

Skicka gärna era förslag till: hornlampetten@gmail.com

Motioner till nästa årsstämma

Styrelsen vill påminna alla medlemmar i Hornlampetten om att ni har rätt att lämna en eller flera motioner till årsstämman för 2022. Alla inkomna motioner behandlas på årsstämman där alla medlemmar har rätt att vara med och fatta beslut genom omröstning.

Exempelvis upplever många att våra cykelrum är trånga. Förslag på hur vi skulle kunna lösa detta angelägna problem tas gärna emot av styrelsen i form av motioner från er medlemmar.

Så här skriver du en motion:

  1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om
  2. Skriv vad ärendet handlar om
  3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta
  4. Skriv under dokumentet med ditt namn
  5. Lämna personligen din motion till styrelsens kontor på Karlsborgsägen 4

Deadline för inlämning inför årets stämma: 31 december 2022

Information om koddosor

Det är många som har beklagat sig över att koddosorna i föreningen slutar fungera för tidigt under kvällen. Styrelsen har därför beslutat att låta koddosorna framöver vara ”igångssatta” mellan 06:00 – 24:00 året om (fr.o.m. 2022-09-21).

Lägenhetsnummer v. objektsnummer

Slutligen från oss i styrelsen för att reda ut eventuell (och fullt rimlig) förvirring rörande lägenhets- och objektsnummer.

Alla föreningsmedlemmar har ett lägenhetsnummer som finns uppsatt vid ytterdörren. Lägenhetsnumret är fyrsiffrigt där den andra siffran motsvarar våningsplan, t.ex. 1201 ifall lägenheten är på andra våningen. Det är detta nummer som skall användas vid t.ex. flyttanmälan eller för att ange postadress.

Utöver lägenhetsnumret har alla lägenheter även ett objektsnummer, som är beteckningen på lägenheten från när huset byggdes. Detta nummer använder mäklare (står på köpekontrakt) och används ofta ”internt” i föreningar. Därför syns detta nummer t.ex. på era förråd och i Hornlampettens bokningstjänst för uthyrningsrum, tvättstuga och bastu.

Ifall ni behöver få reda på ert lägenhets- eller objektsnummer är det bara att ni hör av er till styrelsen.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen