Medlemsnytt: september 2023 och höststäddag

Höstens städdag söndag 15 oktober

Snart är det dags för föreningens höststäddag!

När: Vi träffas söndagen den 15 oktober kl. 10.00
Var: Utanför tvättstuganpå Karlsborgsvägen 10
Vad: Vi hjälps åt med diverse uppgifter för att hålla våra gemensamma miljöer i gott skick. Olika typer av arbetsuppgifter finns, stora som små.

En container kommer att finnas på plats för den som vill göra sig av med grovsopor.
OBS! Inga hushållssopor, vitvaror eller elektronik får slängas i containern.

Tänk på att det som inte är av nytta för dig kan vara av nytta för någon annan. Saker och ting med ett förväntat andrahandsvärde kan ställas i hobbyrummet. Med andra ord: Det som slängs i containern ska ligga kvar i containern! OBS! Tänk på att möbler endast får ställas i hobbyrummet i samband med städdagen. Ställ inget skrymmande där under resten av året.

Kom förbi, stanna så länge du vill och hjälp till med vad du kan! Föreningen bjuder på lunch och fika. Givetvis finns vegetariska alternativ.

Varmt välkomna!

Märk upp era cyklar! 

För att förbättra framkomligheten i våra cykelrum har det beslutats att rensa ut bortglömda och kvarlämnade cyklar och andra lösa föremål i samband med höstens städdag. Märk era cyklar med namn och adress senast den 15 oktober (städdagen). Därefter kommer omärkta cyklar att forslas bort. Det här är en första åtgärd för att öka utrymmet i cykelrummen vilket diskuterades vid årsstämman. Lappar för uppmärkning kommer att placeras i cykelrummen i början av oktober men det går såklart bra att sätta dit en egen lapp också.  

Vi vill även påminna om att det endast är cyklar och barnvagnar som är tillåtna i cykelförråden. Detta innebär att mopeder inte får stå i cykelförråden.

Vänlig påminnelse om städ- och trivselregler

På förekommen anledning vill styrelsen påminna alla medlemmar om vikten av att följa ordningsreglerna för bastu och uthyrningslägenhet så att det blir trevligt för alla: 

  • Tystnad efter kl. 22. 
  • Städa grundligt efter nyttjande.

Motioner till årsstämman för 2024

Styrelsen vill påminna alla medlemmar i Hornlampetten om att ni har rätt att lämna en eller flera motioner till årsstämman för 2024. Alla inkomna motioner behandlas på årsstämman där alla medlemmar har rätt att vara med och fatta beslut genom omröstning.

Så här skriver du en motion:

  1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om
  2. Skriv vad ärendet handlar om
  3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta
  4. Skriv under dokumentet med ditt namn
  5. Lämna personligen din motion till styrelsens kontor på Karlsborgsvägen 4

Ny styrelse 

Stort tack till avgående ledamöter i styrelse och valberedning för fint arbete i föreningen (Henrik Ekwall-Larson, Kristen Koehler, Birgitta Adolfsson, Felicia Hökars och Gabriella Westberg)! Tre nya ledamöter valdes in vid årsmötet i juni: Clara Knudsen (kassör), Carl Hamnesjö (suppleant) och Frida Åberg (sekreterare) och Anna Koski (valberedning). 

Kontaktuppgifter till styrelsen finns i trappuppgångar och på www.hornlampetten.com

Det var allt för nu, hoppas att ni haft en fin start på hösten och hittat kilovis av kantareller
– vi ses den 15 oktober! 

/Styrelsen