Medlemsnytt: December 2022

Föreningens elförbrukning

Som alla säkert känner till är elpriserna väldigt höga i år. Kostnaden för elförbrukningen från föreningens gemensamma utrymmen utgör en väsentlig del av föreningens budget. Denna kostnad har ökat kraftigt och beräknas vara hög även 2023.

Styrelsen kan dock gladeligen meddela att detta inte kommer leda till någon hyreshöjning i nästa år!

Däremot uppmanas alla medlemmar att vara extra sparsamma med elförbrukningen i föreningens gemensamma ytor. T.ex: basta inte mer än absolut nödvändigt, tvätta gärna sällan och med stora tvättar och se till att släcka lampor när ni lämnar gemensamma utrymmen.

Bra tips för att hålla nere elförbrukningen i era lägenheter hittar ni genom länken nedan.

https://boende.stockholm/aktuellt/nyheter/2022/09/spara-el/

Stölder i tvättstugor

Det är tyvärr så att vi på senare tid har haft problem med stölder i tvättstugorna. Detta är såklart väldigt beklagligt för alla som har blivit drabbade.

Alla medlemmar uppmanas meddela styrelsen om ni upplever eller observerar något misstänksamt. Visar det sig att problemet kvarstår kommer vi behöva vidta åtgärder, t.ex. sätta lås på tvättstugorna.

I första hand hoppas och önskar vi att vi i vår förening ska kunna lita på varandra.

Cykelrum

För att förbättra framkomligheten i våra cykelrum har det beslutats att markera upp en gräns för var cyklar får ställas. Det är en brandsäkerhetsrisk om vi inte snabbt och enkelt kan ta oss igenom och ut från våra cykelrum.

Sen vill styrelsen påminna alla medlemmar om att det endast är cyklar och barnvagnar som är tillåtna i cykelförråden.

Detta innebär att mopeder inte får stå i cykelförråden.

Motioner till nästa årsstämma

En sista påminnelse om att lämna in eventuella motioner till nästa årsstämma! Varför då inte ett förslag på hur vi skulle kunna förbättra cykelförråden?

Deadline för inlämning inför årets stämma: 31 januari 2023

Kontorets bemanning över ledigheterna

Kontoret på Karlsborgsvägen 4 kommer att vara stängt i mellandagarna. Normal torsdagsbemanning mellan 19.00-19.30 återgår från och med 5/1.

God jul till er alla,
Styrelsen