Förändringar i styrelsen

På det extra årsmötet den 5 november valdes Peter Bäärnhielm och Malin Ericsson in som ledamöter i styrelsen efter att Janet André och Stefan Rova lämnat sina uppdrag. Vid det konstituerande styrelsemötet den 11 november utsågs Peter till ny styrelseordförande. Han kommer att vara ordförande fram till årsmötet våren 2020.