Medlemsnytt: December 2020

Julen står för dörren – var varsamma med levande ljus!

Bränder i bostäder ökar med 40 % i december. Du kan minska risken för bränder i din lägenhet genom att:

  • Kom ihåg att släcka ljusen
  • Se till att du har en fungerande brandvarnare
  • Använd bara obrännbara ljusstakar
  • Placera levande ljus stadigt och långt ifrån brännbart material
  • Lämna aldrig levande ljus obevakade
  • Kolla att sladdar till ljusslingor och adventsljusstakar är hela

Om olyckan skulle vara framme är det viktigt att trappuppgångar och förrådsgångar hålls fria från saker. Belamrade trappuppgångar och förrådsgångar kan leda till snabbare spridning och försvåra eventuella räddningsinsatser.

BRF-jourens öppettider över jul

Under julhelgerna har BRF-jouren på torsdagar stängt. Sista torsdagen för att besöka kontoret innan jul är 17/12. Jouren öppnar igen efter jul 7/1. 

Som vanligt går det bra att mejla frågor till styrelsen: hornlampetten@gmail.com

Påminnelseavgift för obetalda hyror

Från första januari 2021 kommer föreningen att ta ut en avgift om 60 kr vid försenad hyresbetalning. Avgiften utgår 8 dagar efter att hyresbetalningen förfallit och läggs på den obetalda hyresavgiften. 

Nya portkoder från och med 12/1 2021

Efter nyår kommer portkoderna i samtliga uppgångar att bytas ut. Kodbytet är planerat till den 12 januari, men för att vara på den säkra sidan är det bra om du ser till att ha med din nyckel till porten de första veckorna i januari för att undvika att bli utelåst. 

Den nya koden till din port har du fått med detta brev i din brevlåda. 

God jul och gott nytt år önskar styrelsen!