Välkomna till vårstädning söndag 21 april 2024

Hej alla medlemmar!

Söndagen den 21 april är det dags för föreningens vårstädning.

När? Vi träffas kl. 10.00 söndagen den 21 april.

Var? Vi ses som vanligt utanför tvättstugan på Karlsborgsvägen 10.

Vad? Vi hjälps åt med diverse uppgifter för att hålla våra gemensamma miljöer i gott skick. Olika typer av arbetsuppgifter finns, stora som små.

BRA ATT VETA:

Container
En container för grovsopor kommer att finnas på plats i en vecka från tisdagen 16 april till tisdagen 23 april. Där kan ni slänga grovsopor. OBS! Elektronik, vitvaror, däck och miljöfarligt avfall får inte slängas i containern.

Bytesrum
Från den 16 april kan ni ställa hela och rena saker som ni tror att andra kan vilja ha i rummet till höger innanför dörren vid tvättstugan på Karlsborgsvägen 10. Där kan ni också ta saker som andra ställt dit. Det är helt enkelt ett bytesrum. I slutet av städdagen den 21 april kastas sedan allt som står i bytesrummet och som inte är taget.

Kom förbi, stanna så länge du vill och hjälp till med vad du kan! Föreningen bjuder på fika. Givetvis finns vegetariska och veganska alternativ.

VÄLKOMNA!

Våriga hälsningar,

Styrelsen

Kallelse: Extra föreningsstämma 22 januari

Härmed kallas medlemmar till extra stämma för val av ny revisor för Bostadsrättsföreningen Hornlampetten.  

Datum: Måndag 22 januari 2024, kl. 18:00  

Lokal: Matsalen på Hammarby Norra Grundskola, Finn Malmgrens väg 5 – 7 

Bakgrund: Enligt föreningens stadgar ska revisor väljas av föreningens stämma. Med anledning av att tidigare anlitad revisionsbyrå slutat jobba mot bostadsrättsföreningar kallar styrelsen därför till extra stämma för val av ny revisor. Det åligger revisor att verkställa revision av föreningens årsredovisning jämte räkenskaper och styrelsens förvaltning. 

Dagordning: Dagordning för extra föreningsstämma enligt stadgar, se nedan.  

 1. Mötets öppnande 
 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd) 
 1. Val av ordförande och sekreterare på stämman 
 1. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet (tillika rösträknare) 
 1. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 
 1. Information om förslag till ny revisor 
 1. Val av ny revisor  
 1. Mötets avslutande 

Välkomna önskar styrelsen!  

Medlemsnytt: december 2023  

Hej grannar! Först och främst, stort tack till alla er som deltog och hjälpte till under höstens städdag. Vilken härlig söndag det blev och vad mycket vi fick gjort inför vintern! 

Vi vill också uppmärksamma hur trevligt det var att det blev en pubkväll hos  El-Anders och uppmuntra till fler liknande aktiviteter under nästa år!  

Nu till lite information:  

Expeditionstider kring jul och nyår  

Efter torsdagen den 14 december tar styrelsen julledigt. Expeditionen är återigen bemannad den 11 januari och därefter som vanligt varje torsdag mellan klockan 19.00 och 19.30. Vi håller koll på mejlen under helgerna men kanske svarar lite långsammare.  

Viktig information om cykelrummen 

För att förbättra framkomligheten i våra cykelrum har styrelsen beslutat om två åtgärder:  

 1. Ägodelar och lösa föremål som står i cykelrummen kommer att forslas bort efter den 31 januari 2023. Det är endast cyklar, barnvagnar och föreningens trädgårdsredskap som är tillåtna i cykelrummen. Vänligen, ta bort alla andra typer av ägodelar.  
 1. Antalet cyklar som får stå i cykelrummen begränsas till 1 per person. Övriga cyklar hänvisas till privata förråd.  

Dessa åtgärder är en följd av att flera medlemmar uttryckt behov av att öka utrymmet för cyklar i våra gemensamma cykelrum. Vid höstens städdag rensades kvarglömda cyklar bort som ett första steg och nu går vi vidare med ytterligare åtgärder.  

Underhåll i våra byggnader  

Under december och januari kommer företaget Bjerking att utföra arbete i våra byggnader som en del av föreningens långsiktiga underhållsplan.  

Kvarglömda kläder i tvättstugor och torkrum 

Efter den 31 januari rensar vi tvättstugorna och slänger kvarglömda kläder och föremål som ligger i tvättstugor eller torkrum. Kika förbi nästa gång så att du inte glömt en tröja! 

Vänlig påminnelse om städ- och trivselregler 

På förekommen anledning vill styrelsen påminna alla medlemmar om att toalettpapper och föremål i bastu och uthyrningsrum är till för föreningens medlemmar. Ta inte med dem därifrån!   

Motioner till årsstämman för 2024 

Styrelsen vill påminna alla medlemmar i Hornlampetten om att ni har rätt att lämna en eller flera motioner till årsstämman för 2024. Alla inkomna motioner behandlas på årsstämman där alla medlemmar har rätt att vara med och fatta beslut genom omröstning. 

Så här skriver du en motion

 1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om 
 1. Skriv vad ärendet handlar om 
 1. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta 
 1. Skriv under dokumentet med ditt namn 
 1. Lämna personligen din motion till styrelsens kontor på  
  Karlsborgsvägen 4 

Med det vill vi önska er god fortsättning och glad advent!   

/Styrelsen  

Välkommen på pubkväll fredag 20 oktober!

Bostadsrättsföreningen Hornlampetten bjuder in alla medlemmar till PUBKVÄLL!

Var: Karlsborgsvägen 4, hos El-Anders vid de stora garageportarna
När: Fredag 20 oktober från klockan 18.00 och framåt

(Öl och vin till moderata priser)

VÄLKOMMEN!

Påminnelse om cykelrensning vid städdagen söndag 15 oktober

Märk upp era cyklar med namn och adress senast söndagen den 15 oktober när föreningen har höststäddag. Därefter kommer omärkta cyklar att forslas bort.

I samband med föreningens höststäddag rensar vi ut bortglömda och kvarlämnade cyklar i våra gemensamma cykelförråd. 

Det är en första åtgärd för att öka utrymmet i cykelförråden, ett behov som flera medlemmar lyfte vid årsstämman. Lappar för uppmärkning kommer att placeras i cykelförråden inför städdagen men det går såklart bra att sätta dit en egen lapp också.  

Bor du i andra hand? Kontakta din hyresvärd och fråga om personen har en cykel som du bör märka upp! 

Vi ses den 15 oktober! 

/Styrelsen 

Medlemsnytt mars 2023 & Vårstäddag

Vårstäddag 23 april

Söndagen den 23 april har föreningen vårstäddag!

När: Vi träffas söndagen den 23/4 kl. 10.00
Var: Utanför tvättstugan på Karlsborgsvägen 10
Vad: Vi hjälps åt med diverse uppgifter för att hålla våra gemensamma miljöer i gott skick. Olika typer av arbetsuppgifter finns, stora som små.

En container kommer att finnas på plats för den som vill göra sig av med grovsopor. OBS!! Inga hushållssopor, vitvaror eller elektronik får slängas i containern.

Tänk på att det som inte är av nytta för dig kan vara av nytta för någon annan. OBS!! På förekommen anledning har styrelsen beslutat upprätta en särskild plats för vidaredonering av saker och ting med ett förväntat andrahandsvärde (antingen hobbyrummet eller mangelrummet). Med andra ord: Det som slängs i containern ska ligga kvar i containern!

Kom förbi, stanna så länge du vill och hjälp till med vad du kan! Föreningen bjuder på lunch och fika. Givetvis finns vegetariska alternativ.

Välkomna!

SISTA CHANSEN! Märk upp ditt uthyrningsförråd

Lördagen den 22/4 (dagen innan vårstäddagen) kommer alla uthyrningsförråd (alltså de förråd du kan hyra utöver de två som hör till din lägenhet) av vilka nyttjaren inte har identifierats att brytas upp. Med andra ord närmar vi oss sista chansen för er som nyttjar uthyrningsförråd att tydligt märka upp ert uthyrningsförråd med objektsnummer och informera styrelsen via mail. Om inte kommer förrådet att brytas upp och innehållet slängas.

Om du är hyresgäst, kontakta din hyresvärd och säkerställ att din hyresvärd inte hyr ett uthyrningsförråd.

Stort tack på förhand!

… vill du hyra ett uthyrningsförråd?

Det är högst sannolikhet att föreningen inom kort kommer kunna erbjuda er medlemmar att hyra lediga uthyrningsförråd. Vi tar gärna emot intresseanmälan inför detta! Maila styrelsen vid intresse.

Vänlig påminnelse om städ- och trivselregler

På förekommen anledning vill styrelsen påminna alla medlemmar om vikten av att grundligt städa våra gemensamma utrymmen – i synnerhet bastu och uthyrningslägenhet – efter att de har nyttjats.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Medlemsnytt: December 2022

Föreningens elförbrukning

Som alla säkert känner till är elpriserna väldigt höga i år. Kostnaden för elförbrukningen från föreningens gemensamma utrymmen utgör en väsentlig del av föreningens budget. Denna kostnad har ökat kraftigt och beräknas vara hög även 2023.

Styrelsen kan dock gladeligen meddela att detta inte kommer leda till någon hyreshöjning i nästa år!

Däremot uppmanas alla medlemmar att vara extra sparsamma med elförbrukningen i föreningens gemensamma ytor. T.ex: basta inte mer än absolut nödvändigt, tvätta gärna sällan och med stora tvättar och se till att släcka lampor när ni lämnar gemensamma utrymmen.

Bra tips för att hålla nere elförbrukningen i era lägenheter hittar ni genom länken nedan.

https://boende.stockholm/aktuellt/nyheter/2022/09/spara-el/

Stölder i tvättstugor

Det är tyvärr så att vi på senare tid har haft problem med stölder i tvättstugorna. Detta är såklart väldigt beklagligt för alla som har blivit drabbade.

Alla medlemmar uppmanas meddela styrelsen om ni upplever eller observerar något misstänksamt. Visar det sig att problemet kvarstår kommer vi behöva vidta åtgärder, t.ex. sätta lås på tvättstugorna.

I första hand hoppas och önskar vi att vi i vår förening ska kunna lita på varandra.

Cykelrum

För att förbättra framkomligheten i våra cykelrum har det beslutats att markera upp en gräns för var cyklar får ställas. Det är en brandsäkerhetsrisk om vi inte snabbt och enkelt kan ta oss igenom och ut från våra cykelrum.

Sen vill styrelsen påminna alla medlemmar om att det endast är cyklar och barnvagnar som är tillåtna i cykelförråden.

Detta innebär att mopeder inte får stå i cykelförråden.

Motioner till nästa årsstämma

En sista påminnelse om att lämna in eventuella motioner till nästa årsstämma! Varför då inte ett förslag på hur vi skulle kunna förbättra cykelförråden?

Deadline för inlämning inför årets stämma: 31 januari 2023

Kontorets bemanning över ledigheterna

Kontoret på Karlsborgsvägen 4 kommer att vara stängt i mellandagarna. Normal torsdagsbemanning mellan 19.00-19.30 återgår från och med 5/1.

God jul till er alla,
Styrelsen

Medlemsnytt: September 2022

Höststäddag

Söndagen den 16 oktober har föreningen höststäddag!

När: Vi träffas söndagen den 16/10 kl. 10.00
Var: Utanför tvättstugan på Karlsborgsvägen 10
Vad: Vi hjälps åt med diverse uppgifter för att hålla våra gemensamma miljöer i gott skick. Olika typer av arbetsuppgifter finns, stora som små.

En container kommer att finnas på plats för den som vill göra sig av med grovsopor. Tänk på att det som inte är av nytta för dig kan vara av nytta för någon annan. OBS! Inga miljöfarliga sopor, vitvaror eller elektronik får slängas i containern.

Kom förbi, stanna så länge du vill och hjälp till med vad du kan! Föreningen bjuder på lunch och fika. Givetvis finns vegetariska alternativ.

Välkomna!

Uppmärkning av extraförråd

Styrelsen skulle behöva hjälpa från er medlemmar med en kartläggning över vilka som utnyttjar/hyr föreningens extraförråd. Detta rör alltså föreningens förråd som inte hör till en specifik lägenhet och därför inte är märkt med ett objektsnummer på blå eller vit skylt (se nästa sida för mer info om objektsnummer).

Om du idag utnyttjar ett eller flera extraförråd ombeds du märka upp dessa med lägenhetsnummer eller objektsnummer, innan städdagen den 16/10.

Stort tack på förhand!

Förslag på vad vi gör med ”mangelrummet” på KVB3?

Under årsstämman röstade föreningen igenom en motion för att bortforsla mangeln i det gemensamma utrymmet på Karlsborgsvägen 3. Styrelsen tar nu gärna emot förslag på vad vi skulle kunna göra med det (snart) mycket rymligare gemensamma utrymmet! Hobbyrum? Motionsrum? Yogastudio?

Skicka gärna era förslag till: hornlampetten@gmail.com

Motioner till nästa årsstämma

Styrelsen vill påminna alla medlemmar i Hornlampetten om att ni har rätt att lämna en eller flera motioner till årsstämman för 2022. Alla inkomna motioner behandlas på årsstämman där alla medlemmar har rätt att vara med och fatta beslut genom omröstning.

Exempelvis upplever många att våra cykelrum är trånga. Förslag på hur vi skulle kunna lösa detta angelägna problem tas gärna emot av styrelsen i form av motioner från er medlemmar.

Så här skriver du en motion:

 1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om
 2. Skriv vad ärendet handlar om
 3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta
 4. Skriv under dokumentet med ditt namn
 5. Lämna personligen din motion till styrelsens kontor på Karlsborgsägen 4

Deadline för inlämning inför årets stämma: 31 december 2022

Information om koddosor

Det är många som har beklagat sig över att koddosorna i föreningen slutar fungera för tidigt under kvällen. Styrelsen har därför beslutat att låta koddosorna framöver vara ”igångssatta” mellan 06:00 – 24:00 året om (fr.o.m. 2022-09-21).

Lägenhetsnummer v. objektsnummer

Slutligen från oss i styrelsen för att reda ut eventuell (och fullt rimlig) förvirring rörande lägenhets- och objektsnummer.

Alla föreningsmedlemmar har ett lägenhetsnummer som finns uppsatt vid ytterdörren. Lägenhetsnumret är fyrsiffrigt där den andra siffran motsvarar våningsplan, t.ex. 1201 ifall lägenheten är på andra våningen. Det är detta nummer som skall användas vid t.ex. flyttanmälan eller för att ange postadress.

Utöver lägenhetsnumret har alla lägenheter även ett objektsnummer, som är beteckningen på lägenheten från när huset byggdes. Detta nummer använder mäklare (står på köpekontrakt) och används ofta ”internt” i föreningar. Därför syns detta nummer t.ex. på era förråd och i Hornlampettens bokningstjänst för uthyrningsrum, tvättstuga och bastu.

Ifall ni behöver få reda på ert lägenhets- eller objektsnummer är det bara att ni hör av er till styrelsen.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Medlemsnytt: Juli 2022

Ny styrelse

Kontaktuppgifter till nya styrelsemedlemmar hittar ni i era trapphus.

Balkonger

Nu när sommarvärmen har anlänt använder fler i föreningen sina balkonger mer. Vi vill påminna om att det enbart är tillåtet att hänga sina balkonglådor eller dylikt på insidan av räcket – allt utomhängande är förbjudet på grund av att den finns en skaderisk om något skulle falla. Vi uppmanar därför nu alla våra medlemmar att hänga in sina eventuella lådor på insidan!

BRF-jourens öppettider över sommaren

Styrelsen har just fått sommarlov från sin bemanning av kontoret under torsdagskvällar. Bemanningen återupptas den 4/8.

Trevlig sommar!

VÅRSTÄDNING 2022: Söndag den 24 April

När? Vi träffas kl. 10.00

Var? Utanför tvättstugan på Karlsborgsvägen 10

Vad? Vi hjälps åt med diverse uppgifter för att hålla våra gemensamma miljöer i gott skick. Olika typer av arbetsuppgifter finns, stora som små.

Kom förbi, stanna så länge du vill och hjälp till med vad du kan! Föreningen bjuder på lunch och fika. Givetvis finns vegetariska & veganska alternativ.

BRA ATT VETA INFÖR STÄDDAGEN:

Container för grovsopor kommer att finnas på plats för den som vill göra sig av med grovsopor. Tänk på att det som inte är av nytta för dig kan vara av nytta för någon annan.
OBS! Inga miljöfarliga sopor, vitvaror eller elektronik får slängas i containern.

VÄLKOMNA!

Varma hälsningar,

Styrelsen