Årsstämma, extrastämma och vårstäddag 2018

Årsstämma 2018 kommer att hållas den 10 april kl 18:00 i Hammarbyskolans matsal. Kallelse kommer i laga tid.

Vårstäddagen går av stapeln söndag den 6 maj kl 10:00.
Då håller vi även en kort extrastämma för att anta nya stadgar (lagkrav om stadgeändring för alla bostadsrättsföreningar).  Kallelse och information postas i portar när det närmar sig.

Varmt välkomna önskar styrelsen!

Avgift för andrahandsuthyrning

From 2018-02-12 tillämpar föreningen en avgift om 10 % av ett prisbasbelopp per år och uthyrning för andrahandsuthyrning. 2018 är ett prisbasbelopp 45 500 kr.

Läs mer under fliken Andrahandsupplåtelse.