Påminnelse om cykelrensning vid städdagen söndag 15 oktober

Märk upp era cyklar med namn och adress senast söndagen den 15 oktober när föreningen har höststäddag. Därefter kommer omärkta cyklar att forslas bort.

I samband med föreningens höststäddag rensar vi ut bortglömda och kvarlämnade cyklar i våra gemensamma cykelförråd. 

Det är en första åtgärd för att öka utrymmet i cykelförråden, ett behov som flera medlemmar lyfte vid årsstämman. Lappar för uppmärkning kommer att placeras i cykelförråden inför städdagen men det går såklart bra att sätta dit en egen lapp också.  

Bor du i andra hand? Kontakta din hyresvärd och fråga om personen har en cykel som du bör märka upp! 

Vi ses den 15 oktober! 

/Styrelsen