Intyg och protokoll från OVK

Miljöteknikföretaget Radea har nu avslutat arbetet med att besiktiga föreningens ventilationskanaler samt åtgärda de fel och brister som upptäckts. Intyg och protokoll från OVK:n ser du här.

Förändringar i styrelsen

På det extra årsmötet den 5 november valdes Peter Bäärnhielm och Malin Ericsson in som ledamöter i styrelsen efter att Janet André och Stefan Rova lämnat sina uppdrag. Vid det konstituerande styrelsemötet den 11 november utsågs Peter till ny styrelseordförande. Han kommer att vara ordförande fram till årsmötet våren 2020.

Årsstämma, extrastämma och vårstäddag 2018

Årsstämma 2018 kommer att hållas den 10 april kl 18:00 i Hammarbyskolans matsal. Kallelse kommer i laga tid.

Vårstäddagen går av stapeln söndag den 6 maj kl 10:00.
Då håller vi även en kort extrastämma för att anta nya stadgar (lagkrav om stadgeändring för alla bostadsrättsföreningar).  Kallelse och information postas i portar när det närmar sig.

Varmt välkomna önskar styrelsen!

Avgift för andrahandsuthyrning

From 2018-02-12 tillämpar föreningen en avgift om 10 % av ett prisbasbelopp per år och uthyrning för andrahandsuthyrning. 2018 är ett prisbasbelopp 45 500 kr.

Läs mer under fliken Andrahandsupplåtelse.